Politika vodenja

MISIJA
S svojim interdisciplinarnim pristopom rušimo nevidne ovire in pri tem presegamo pričakovanja deležnikov.

VIZIJA
Postati na področju prehrane in ogljikovih hidratov do leta 2025 100 milijonov eurov vredno podjetje.


POSLANSTVO
Tosla zagotavlja razvojne, inovativne, integrirane rešitve in storitve na področju sirupov in sladil. Našim strankam smo zaupanja vredni svetovalci, ki omogočajo dosego najboljšo kakovost in varnost živil in dopolnilnih krmnih mešanic, ter povečajo učinkovitost in donosnost.

VODSTVO
Politika varnosti živil in dopolnilnih krmnih mešanic temelji na treh stebrih: na veljavni zakonodaji in relavantni regulativi, na ocenah tveganja in na notranjem nadzoru. V poslovanju upoštevamo in izpolnjujemo vse zakonske predpise. Z izpolnjevanjem zahtev mednarodnega standarda ISO 22000, GMP in GMP+B8 zagotavljamo varnost proizvodov, ki je višja od zakonsko predpisane ter k nenehnemu izboljšanju veljavnih sistemov.

ODJEMALCI
V Tosli smatramo, da imajo odjemalci pravico vedeti, kaj kupujejo in ali živila/ dopolnilne krmne mešanice ustrezajo njihovim potrebam. Označevanje živil in dopolnilnih krmnih mešanic posodabljamo in zagotavljamo, da so odjemalci seznanjeni z informacijami, povezanimi z varnostjo (prisotnost alergenov, hranilne vrednosti, način uporabe, vrsta sestavin, značilnosti izdelka, prehranske in zdravstvene trditve, dnevne orientacijske vrednosti).

ZAPOSLENI
Kakovost poslovanja uresničujemo z zadovoljnimi sodelavci, s stalnim usposabljanjem in izobraževanjem, ki omogoča osebno rast ter izboljševanje procesa poslovanja. Sodelavci se zavedamo, da so viri naše ustvarjalnosti skriti v nas samih. Kakovost poslovanja je rezultat osebne in skupne motivacije ter medsebojnega zaupanja. Zavedamo se nujnosti obveščanja o neskladnostih. Zaposleni imajo potrebno znanje in izkušnje na področju dobre higienske in proizvodne prakse.

STROŠKI
Ekonomika družbe izhaja iz spoznanja, da je dodana vrednost merilo učinkovitosti in uspešnosti, ter jamstvo za prihodnost.

DELOVNO OKOLJE
Zavedamo se, da je skrb za delovno okolje, osebno higieno in odlično infrastrukturo temelj za uspešno delo zaposlenih in doseganje želenih rezultatov. Zagotavljamo ustrezne sanitarno–tehnične in higienske pogoje za delo z živili in dopolnilnimi krmnih mešanic skladno z zahtevami zakonodaje. Obvladujemo vse kontrolne in kritične kontrolne točke v procesih dela z živili in dopolnilnimi krmnimi mešancami po zahtevah sistema ISO 22000, GMP+B8, GMP, kar zagotavlja pravočasno odkrivanje in odpravo tveganj glede varnosti živil in dopolnilnih krmnih mešanic, preden bi tvegana živila ali dopolnilne krmne mešaniece lahko ogrozila potrošnika. Zagotavljamo sledljivost živil in dopolnilnih krmnih mešanic minimalno en korak nazaj in en korak naprej v prehranski verigi. Obvladujemo tveganja na prisotnost alergenov in v proizvodie ne vključujemo gensko spremenjenih organizmov.

RAZVOJ
V fazi razvoja izvajamo oceno tveganja varnosti novega proizvoda. Pri tem upoštevamo najnovejša strokovna stališča in znanstvena izhodišča. Sprejemamo ukrepe, ki tveganja v celoti obvladujejo ali jih zmanjšajo na najnižjo možno raven na vseh področjih povezanih z varnostjo hrane in dopolnilnih krmnih mešanic. Pri razvoju novih proizvodov sledimo trendu zdrave prehrane in v tem smislu razvijamo proizvode kot so: sladila, pripravki, sirupi, prehranska dopolnila ter dopolnilne krmne mešanice.

KOMUNICIRANJE
Vzpostavljen notranji nadzor temelji na odprtem komuniciranju vseh udeleženih v procesu zagotavljanja varnosti živil in dopolnilnih krmnih mešanic.

DOLGOROČNE USMERITVE
Najvišji cilj našega dela je izdelati kakovosten proizvod, ki bo varen in v skladu z zakonodajo. Na delovnem mestu želimo zagotoviti nadpovprečne in humane pogoje dela in življenja.

ZAVEZANOST VODSTVA
Podjetje uresničuje in izvaja politiko vodenja varnosti živil ter je podprta s poslovnimi cilji.

Ajdovščina, 22.04.2020

Direktor družbe TOSLA
Primož Artač

Sedež podjetja
Tosla d.o.o.
Železna cesta 8A
1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: +386 81 601 100
E-mail: info@tosla.si

Proizvodni obrat
Tosla d.o.o. P.E. Ajdovščina
Tovarniška cesta 6E
5270 Ajdovščina
Slovenija

Avtorske pravice 2021 © TOSLA d.o.o. Vse pravice pridržane.