TOSLA nutricosmetics LOGO blue

Politika zasebnosti in piškotki

POLITIKA ZASEBNOSTI

Namen te Politike zasebnosti je seznanitev uporabnikov in kupcev (v nadaljevanju tudi: posameznik) spletnega mesta www.tosla.si (v nadaljevanju: spletno mesto), ki lahko ob vsakem obisku posredujete tudi določene podatke, ki lahko omogočajo posredno ali neposredno določitev posameznika (osebne podatke), zato vam želimo pojasniti, kako bomo te podatke obdelovali, hranili, varovali in tudi kakšne so pravice v zvezi z osebnimi podatki.

Vse osebne podatke obdelujemo, hranimo in varujemo v skladu z veljavno zakonodajo, ki opredeljuje varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zakonom, ki ureja elektronske komunikacije ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov.

Podrobno preberite našo Politiko zasebnosti, da boste razumeli, kako varujemo vašo zasebnost.

S posredovanjem vaših osebnih podatkov in obiskom spletnega mesta izjavljate, da ste prebrali našo Politiko zasebnosti in se zavedate načinov obdelave ter pravnih podlag obdelave osebnih podatkov. Če ne soglašate z načini obdelave vas prosimo, da nam ne posredujete vaših osebnih podatkov in ne uporabljate našega spletnega mesta.

Upravljavec vaših podatkov:

Upravljavec vaših osebnih podatkov je:

TOSLA d.o.o., Tovarniška cesta 6E, 5270 Ajdovščina, davčna številka: SI 12355992, matična številka: 6596886000, telefon: +386 81 601 100, e-mail: info@tosla.si.

Upravljavec nima imenovane pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, saj osebnih podatkov ne obdelujemo v takšnem obsegu, da bi morali izpolniti to obveznost. Ker nam je vaša zasebnost izjemno pomembna, se lahko na nas vedno obrnete v primeru vprašanj v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov na telefonsko številko ali preko e-maila navedeno zgoraj ali preko e-maila: dataprotection@tosla.si.

Kako pridobimo vaše osebne podatke

Osebne podatke obdelujemo in zbiramo, če nam jih posredujete sami ali jih pridobimo z vašim obiskom spletnega mesta:

 • ko vzpostavite kontakt z nami preko spletnega mesta, vzpostavite kontakt z našo prodajno službo, nabavno službo ali našim razvojem in raziskavam (preko e-maila ali telefona),
 • ko obiščete našo spletno mesto,
 • sklenete pogodbo z nami ali izvajamo ukrepe pred sklenitvijo pogodbe.

Vrste osebnih podatkov, nameni obdelave vaših osebnih podatkov in pravna podlaga:

Vse osebne podatki, ki nam jih posredujete, bomo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere smo jih pridobili. V primeru, da nastane potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vašo privolitev.

Kako pridobimo vaše osebne podatke

Ob obisku našega spletnega mesta:

 • pridobimo naslednje podatke: gre za tehnične podatke, ki jih pridobivamo avtomatično, ko uporabljate naše spletno mesto, med drugimi gre pri tem za podatke o napravi ali druge dnevniške podatke (angl. log). Zbiramo podatke, kot so spletne zahteve, podatki, poslani kot odgovor na take zahteve, vrsta brskalnika, jezik brskalnika, IP naslov, časovni žig za zahtevo in drugi anonimni statistični podatki, ki vključujejo uporabo našega spletnega mesta. Teh informacij samih po sebi ni mogoče uporabiti za identifikacijo ali vzpostavitev stika z vami. Z osebnimi podatki lahko avtomatsko kombiniramo zbrane in druge, neosebne podatke. V tem primeru bomo združene podatke obravnavali kot osebne podatke v skladu s to Politiko zasebnosti. Te podatke pridobimo z uporabo piškotkov in drugih tehnologij (več o piškotkih in drugih tehnologijah, ki jih uporabljamo je navedeno spodaj).
 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka je naš zakoniti interes (f točka prvega odstavka 6. člena GDPR) ali vaša privolitev (a točka prvega odstavka 6. člena GDPR).

Do trenutka, ko nam zaupate osebe podatke (kot so npr. ime in priimek, e-mail in drugo), so vsi podatki, ki jih avtomatično pridobivamo, ko uporabljate spletno mesto, anonimni podatki in ne moremo ugotoviti in tudi ne ugotavljamo identitete posameznika.

Ob izpolnitvi obrazca za vzpostavitev kontakta preko spletnega mesta, sklenitev in izvajanje pogodbe ali izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodb (priprava ponudbe), vzpostavitve kontakta z našo prodajno službo, nabavno službo ali našim razvojem in raziskavami:

– Za potrebe poslovanja, odgovora na povpraševanje, sodelovanje v promocijskih ponudbah in obdelave ter izvajanja vašega naročila produktov/storitev, prijave na e-novice zbiramo naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov in kraj bivanja,
 • e-mail,
 • uporabniško ime,
 • telefonsko številko,
 • vse ostale podatke, ki jih kot uporabnik prostovoljno vnesete v obrazec na spletnem mestu, ali nam ji posredujete po e-mailu ali preko telefona.

–  podatke pridobimo, če jih izrecno sporočite in je s tem podana pravna podlaga, ki je vaša privolitev (točka a prvega odstavka 6. člena GDPR), če imamo sklenjeno pogodbo oziroma izvajamo ukrepe na vašo zahtevo pred samo sklenitvijo pogodbe (točka c prvega odstavka 6. člena GDPR), na podlagi zakona ali, če je podan naš zakoniti interes (točka f prvega odstavka 6. člena GDPR).

Ob prijavi na razpisano delovno mesto:

– Za potrebe obdelave osebnih podatkov ob prijavi na razpisano delovno mesto zbiramo osebne podatke, ki jih pridobimo na podlagi življenjepisa in motivacijskega pisma:

 • ime in priimek,
 • naslov in kraj bivanja,
 • e-mail,
 • telefonska številka,
 • podatki o izobrazbi, izobraževanjih in pridobljenih delovnih izkušnjah (podatki, ki so razvidni iz vašega življenjepisa in motivacijskega pisma).

 

Posredovanje osebnih podatkov ni pogoj za uporabo naših storitev, vendar brez posredovanja vsaj določenih osebnih podatkov, ne moremo izvesti marsikatere storitve in med drugimi tudi odposlati naročenega blaga. Če menite, da nam je vaše osebne podatke nekdo posredoval in si ne želite, da jih obdelujemo, nam to sporočite na dataprotection@tosla.si. Vsi vaši osebni podatki bodo hranjeni le toliko časa, kot je to potrebno, da se uresniči namen za katerega so bili zbrani oziroma jih bomo hranili le v tistem obdobju, ki ga v določenih primerih predpisuje zakon.

Pravne podlage in nameni obdelave osebnih podatkov:

 Osebne podatke obdelujemo na podlagi privolitve zadevnih posameznikov, kot na primer za naslednje namene:

 • izpolnitev kontaktnega obrazca,
 • sodelovanje v promocijskih akcijah, ki so objavljene na spletnem mestu,
 • prijava na e-novice,
 • obravnava prijav na prosta delovna mesta.

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na podlagi pogodbe, kot na primer za naslednje namene obdelave:

 • naročilo naših produktov ali storitev,
 • sklenitev in izvajanje pogodbe,
 • obveščanje strank o uspešnem naročilu in ostalih pomembnih informacijah v zvezi z naročilom,
 • za izvedbo storitev,
 • za reševanje reklamacij.

Če to od nas zahtevajo okoliščine, lahko vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadevamo, razen kadar nad takimi našimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, na primer za naslednje namene:

 • optimizacije spletne strani,
 • zagotovitve varnosti IT sistemov,
 • za izboljšave storitev/blaga pri čemer kontaktira za potrebe ugotavljanja zadovoljstva z našimi storitvami/blagom,
 • preprečitve zlorab in/ali goljufij.

Na podlagi zakona in v skladu z relevantno zakonodajo osebne podatke obdelujemo:

 • v povezavi z vašim naročilom za zakonite namene (npr. davčne zakonodaje, računovodski predpisi).

Posredovanje osebnih podatkov tretjim (uporabniki osebnih podatkov) in v tretje države

Vaše osebne podatke lahko delimo s tretjimi osebami samo, kot je določeno v tej Politiki zasebnosti, pri čemer se določeni osebni podatki prenašajo v ZDA na podlagi standardnih pogodbenih klavzul, ki so vključene v pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, ki jih sklepamo s ponudniki.

Osebne podatke delimo s tretjimi osebami:

 • Z našimi ponudniki storitev, poslovnimi partnerji in izvajalci, ki nudijo storitve v našem imenu ali ki jih uporabljamo za podporo našega poslovanja. Vse te tretje osebe izpolnjujejo zahteve iz naše Politike zasebnosti in imamo z njimi sklenjene ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov. Vaše osebne podatke razkrijemo, če je to potrebno, da izpolnimo svoje obveznosti do vas in sicer v najmanjšem obsegu (npr. ponudnik e-mail obveščanja, ponudnik varnostnih rešitev).
 • Organom pregona lahko poročamo o vseh dejavnostih, za katere razumno verjamemo, da so nezakonite, ali za katere razumno verjamemo, da lahko pomagajo pri preiskavi pregona proti nezakoniti dejavnosti. Poleg tega si pridržujemo pravico, da vaše osebne podatke posredujemo organom pregona, če po svoji presoji ugotovimo, da bodisi kršite pravila naše politike, bodisi da lahko z objavo vaših osebnih podatkov zaščitimo pravice, lastnino ali varnost nas ali druge osebe. Razkrili bomo zgolj tiste osebne podatke, ki jih organi pregona na zakoniti ali zakonito pridobljeni podlagi zahtevajo za vsak konkreten, specifičen primer.
 • Vaše osebne podatke lahko razkrijemo, ko to zahteva zakon, predpisi ali uradne odredbe, da zaščitimo varnost katere koli osebe pred smrtjo ali hudimi telesnimi poškodbami, preprečimo goljufije ali zlorabe izdelkov in/ali storitev ali uporabnikov oziroma, da zaščitimo svojo lastninsko pravico. Osebne podatke bomo razkrili vladnim uslužbencem ali tretjim osebam na podlagi sodb sodišč ali odločb upravnih organov ali drugega zavezujočega akta. Razkrili bomo osebne podatke, ki jih prej omenjeni organi na zakoniti ali zakonito pridobljeni podlagi zahtevajo za vsak konkreten primer.

Zbranih osebnih podatkov ne posredujemo drugim tretjim osebam ali v tretje države brez ustrezne stopnje zaščite. Vaši osebni podatki se lahko posredujejo v ZDA (v okviru ponudnika storitev spletne analitike in e-mail obveščanja), pri čemer z vsemi pogodbeni obdelovalci v ZDA uporabljamo standardne pogodbene klavzule, ki jih je odobrila Evropska komisija (odločitev Komisije št. 2010/87/EU).

Privolitev mladoletne osebe

Zavezani smo k varovanju spletne zasebnosti otrok in varnosti interneta. Otrokom ne ponujamo blaga in storitev oziroma zavedno ne zbiramo ali zahtevamo osebnih podatkov otrok, mlajših od 15 let.

Kakršne koli komunikacije, za katere bomo utemeljeno in razumno menili, da prihajajo s strani otroka, mlajšega od 15 let, ne bomo hranili. Starše ali skrbnike otrok, mlajših od 15 let, spodbujamo, da redno preverjajo in spremljajo ali otroci uporabljajo elektronsko pošto in druge dejavnosti na spletu.

Uporabljamo vso razpoložljivo tehnologijo ter si prizadevamo preverjati ali je nosilec starševske odgovornosti za otroka podal ali odobril privolitev.

Avtomatizirano sprejemanje odločitev in profiliranje

Posameznikovi osebni podatki niso predmet avtomatiziranega sprejemanja odločitev, prav tako niso predmet oblikovanja profilov.

Kako zaščitimo podatke

Cenimo, da nam zaupate in z nami delite vaše osebne podatke. Zavezani smo k njihovi zaščiti, zato sprejemamo ustrezne varnostne ukrepe za zaščito pred nepooblaščenim dostopom ali nepooblaščenim spreminjanjem, razkritjem ali uničenjem podatkov. K tem ukrepom spadajo interni pregledi naših praks zbiranja, shranjevanja in obdelave podatkov – tako varnostni ukrepi kot fizični ukrepi. Dostop do osebnih podatkov omejujemo na naše zaposlene, ponudnike storitev in zastopnike, ki jih morajo poznati, da lahko razvijajo ali izboljšujejo naše storitve.

Razumite, da naše spletno mesto ponuja povezave do drugih spletnih strani, katerih lastniki in/ali upravljavci nismo mi. Vaša uporaba teh storitev tretjih oseb je popolnoma neobvezna. Za vsebino in/ali prakse tretjih oseb ne odgovarjamo.

Informacije o pravicah posameznika katerega podatke obdelujemo

V zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih obdelujemo imate pravico:

 • kadarkoli preklicati privolitev za obdelavo osebnih podatkov (preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica). Če želite zgolj posodobiti osebne podatke, lahko to storite npr. v vašem računu na spletnem mestu,
 • do seznanitve: pridobiti potrditev ali obdelujemo vaše osebne podatke,
 • dobiti dostop do vaših osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas ter kopijo teh informacij, dobiti informacije o namenih obdelave, vrstah osebnih podatkov, ali se osebni podatki prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo ipd.,
 • da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke, ki se nanašajo na vas ter pravico, da osebne podatke dopolnite,
 • do izbrisa (pravica do pozabe): lahko zahtevate, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke, ki se nanašajo na vas v določenih primerih, kadar obdelava ni več potrebna za namene, za katere so bili zbrani osebni podatki ali kako drugače obdelani, ali kadar smo zbrali osebne podatke na podlagi privolitve in prekličete soglasje za obdelavo osebnih podatkov ipd.,
 • omejitve obdelave v določenih primerih, kot na primer kadar oporekate točnosti podatkov ipd.,
 • prenosljivosti podatkov: pravico imate pridobiti osebne podatke v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ter pravico posredovati osebne podatke drugemu upravljavcu v določenih primerih,
 • kadarkoli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami na podlagi našega zakonitega interesa, pravico ugovarjati neposrednemu trženju ter profiliranju, če je povezano z neposrednim trženjem,
 • izjaviti, da ima odločitev, ki temelji samo na avtomatizirani obdelavi osebnih podatkov, vključno z oblikovanjem profilov, pravne učinke, ki se navezujejo na vas ali bistveno vpliva na vas na podoben način ali pa za vas ne velja. Če je odločitev (1) nujna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med vami in nami ali (2) utemeljena z vašo izrecno, bomo izvedli ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter vaših zakonitih interesov in zagotovili vsaj pravico do osebnega posredovanja upravljavca, do izražanja lastnega stališča in izpodbijanja odločitve,
 • pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, neodvisno od prej naštetih pravic, če ste prepričani, da obdelava vaših osebnih podatkov pomeni kršitev GDPR. Pritožbo lahko vložite pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-mail: ip@ip-rs.si, telefon: 00386 1 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si.

Glede vseh navedenih pravic nas lahko kadarkoli kontaktirate:

Zagotovili bomo, da bo zahtevi ugodeno nemudoma, vendar najkasneje v enem (1) mesecu. Zahtevane osebne podatke boste pridobili v strukturirani, strojno berljivi in splošno uporabni obliki. Prva kopija vaših osebnih podatkov v elektronski ali fizični obliki je brezplačna, vsako dodatno kopijo pa vam lahko zaračunamo, da pokrijemo stroške priprave kopije.

Čas hrambe osebnih podatkov

Posameznikove osebne podatke bomo hranili toliko časa, kolikor je to potrebno za uresničitev namena, za katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani.

Osebne podatke iskalcev zaposlitve, ki boste dovolili obdelavo tudi po končanem izbirnem postopku, bomo hranili še največ 2 (dve) leti po dokončnosti izbire kandidata na objavljeno delovno mesto oziroma do vašega preklica, v koliko boste preklic podali pred potekom dvoletnega roka hrambe.  

Anonimizirane podatke v nekaterih primerih hranimo dlje, vendar vedno na način in v obliki, iz katere se podatkom ne da slediti nazaj do vas in vas posledično identificirati oz. profilirati.

Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno področno zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, predpisi računovodstva). V primeru, ko veljavna področna zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, osebne podatke izbrišemo po poteku z zakonom predpisanega roka.

Piškotki

Naše spletno mesto uporablja piškotke. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih spletno mesto shrani v naprave posameznikov, s katerimi dostopajo do interneta. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom posameznika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči. Piškotki opravljajo številne funkcije – omogočajo sledenje obiska spletne strani, omogočajo različne kampanje in popuste, preko piškotkov se omogočajo prijave v sistem, nudi podpora vtičnikom družabnih omrežij in druge funkcije.

Piškotki omogočajo priročen način za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami obiskovalca spletnega mesta. Na podlagi statističnih podatkov o obiskanosti spletnega mesta, ki jih prav tako omogočajo piškotki, lahko ocenimo učinkovitost zasnove svojega spletnega mesta.

Privoljenje v nameščanje piškotkov ni potrebno za nujne piškotke. Ti omogočajo normalno delovanje spletnega mesta. Preko teh piškotkov je omogočena osnovna uporaba spletnega mesta. Brez teh piškotkov spletno mesto ne deluje normalno ali sploh ne deluje zato se nameščajo tudi kadar nameščanje piškotkov posameznik zavrne.

Katere piškotke uporabljamo?

Nujni piškotki

Ime piškotka

Trajanje

Namen

cookieconsent_status

1 leto

Ta piškotek je namenjen shranjevanju odločitve uporabnika o sprejemanju spletnih piškotkov

 

Analitični piškotki

Ime piškotka

Trajanje

Namen

_ga

www. tosla.si

Ta piškotek namesti Google Analytics. Piškotek se uporablja za izračun podatkov o obiskovalcih, sejah, kampanjah in spremljanje uporabe spletnega mesta za poročilo o analitiki spletnega mesta. Piškotki anonimno shranjujejo podatke in dodelijo naključno ustvarjeno številko za prepoznavanje edinstvenih obiskovalcev.

_gid

www. tosla.si

Ta piškotek namesti Google Analytics. Piškotek se uporablja za shranjevanje informacij o tem, kako obiskovalci uporabljajo spletno mesto, in pomaga pri ustvarjanju analitičnega poročila o tem, kako deluje spletno mesto. Zbrani podatki, vključujejo  število obiskovalcev, vire, od kod prihajajo, in obiskane strani v anonimni obliki.

_gat_gtag_UA_138420622_1

www. tosla.si

Ta piškotek nastavi Google in se uporablja za razlikovanje uporabnikov.

_GRECAPTCHA

www.google.com

Ta piškotek nastavi Google. Poleg nekaterih standardnih Googlovih piškotkov reCAPTCHA nastavi potreben piškotek (_GRECAPTCHA), ko se izvaja, da zagotovi analizo tveganja.

Uporabljamo Google Analytics in reCAPTCHA:

Google reCAPTCHA

Da bi zagotovili zadostno varnost podatkov pri vnosih podatkov na našem spletnem mestu uporabljamo storitev Google reCAPTCHA (v nadaljevanju: reCAPTCHA) družbe Google. Ta storitev se uporablja predvsem za razlikovanje ali vnos na našem spletnem mestu (npr. preko kontaktnega obrazca, ki ga izpolnite) izvede fizična oseba ali pa se je zgodila zloraba z avtomatiziranim oz. avtomatskim vnosom. Storitev vključuje pošiljanje IP naslovov in vse druge podatke, ki jih Google potrebuje za storitev reCAPTCHA (npr. informacije o tem katere strani ste si ogledali in čas, ko ste si jih ogledali, in kaj ste kliknili).

Več o reCAPTCHA in Googlovih pravilih zasebnosti si lahko preberete na na naslednjih spletnih straneh: www.google.com/recaptcha/intro/v3beta.html in policies.google.com/privacy?hl=sl.    

Obdelava podatkov s strani reCAPTCHA se izvaja na podlagi člena 6 (1) (f) GDPR, saj imamo zakoniti interes, da je naše spletno mesto zaščiteno pred zlonamernimi avtomatiziranimi vnosi in pošiljanjem nežaželjenih e-mailov.

GOOGLE ANALYTICS

Na našem spletnem mestu uporabljamo Google Analytics. Google Analytics je storitev spletne analitike, ki jo zagotavlja Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA (”Google”). Subjekt, odgovoren za uporabnike v EU / EGP in Švici, je Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, Irska, 1600. Google Analytics uporablja t.i. “piškotke” za analizo vaše uporabe spletne strani. Več Informacij o tem je na voljo na:  https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage  

Google vse te podatke uporablja v imenu upravljavca za oceno vaše uporabe spletne strani, sestavljanje poročil o dejavnostih na spletni strani in zagotavljanje dodatnih storitev, povezanih z vašo uporabo spletne strani in interneta. IP naslov, ki ga vaš brskalnik pošlje kot del storitve Google Analytics, se ne združuje z drugimi Googlovimi podatki.

Obdelava podatkov s strani Google Analytics se izvaja na podlagi člena 6 (1) (f) GDPR, če privolite v uporabo Google Analytics.

Kako lahko upravljate s piškotki, ki jih naloži naše spletno mesto?

Če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Za upravljanje piškotkov večina brskalnikov omogoča sprejetje ali zavrnitev vseh piškotkov, sprejetje samo določeno vrsto piškotkov ali pa posameznika opozori, da želi spletno mesto shraniti piškotek. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko enostavno izbrišete. Če spremenite ali izbrišete brskalnikovo datoteko s piškotki, spremenite ali nagradite brskalnik ali napravo, boste morda morali ponovno onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika.

Več informacij o piškotkih, vključno z navodili o upravljanju s piškotki v brskalniku, ki ga uporabljate, je na voljo na sledečih povezavah:

V kolikor piškotke v celoti izključite obstaja možnost, da nekateri deli našega spletnega mesta ne bodo delovali pravilno, ali pa boste morda vsakič ob obisku naših spletnega mesta morali ročno nastaviti vaše želene nastavitve.

Varnost

Prizadevamo si za zagotovitev varnosti osebnih podatkov. Vaši osebni podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem. Uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in imamo vzpostavljene razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo.

Kljub prizadevanju za zagotovitev varnosti lahko pride do vdora v naš sistem. V primeru da pride do spremenjenih, razkritih ali uničenih osebnih podatkov posameznika, bomo o slednjem obvestil posameznika preko e-maila.

Povezave do drugih spletnih mest

Naše spletno mesto lahko vsebuje povezave do spletnih mest tretjih oseb. Ta spletna mesta imajo svoje politike zasebnosti, s katerimi se morate seznaniti sami, saj ne prevzemamo nikakršne odgovornosti zanje.

Spremembe politike zasebnosti

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji posodobimo, spremenimo ali zamenjamo katerikoli del Politike zasebnosti, z objavo posodobitve ali spremembe na spletnem mestu brez predhodnega obvestila. Kakršnakoli sprememba velja od dneva javne objave spremenjene Politike zasebnosti na našem spletnem mestu.

Objavljeno: 22.11.2022

 

Na dnu strani se bo odprlo okno s podatki o piškotkih. Kliknite na tekst POKAŽI PODROBNOSTI za ogled vseh piškotkov in opis njihovih funkcionalnosti.