TOSLA nutricosmetics LOGO blue

Politika vodenja varnosti živil

MOTO
Naše poslanstvo je razviti prehranska dopolnila, ki brišejo meje med topično kozmetiko in prehranskimi dopolnili, hkrati pa dokazujejo zavezanost okolijski in družbeni odgovornosti v industriji lepote in dobrega počutja.

MISIJA
Pomagati blagovnim znamkam zadovoljiti apetit strank po dodatkih za lepoto, dobro počutje in zdravje, z uporabo recikliranih materialov (kolagen) v procesu.

VIZIJA
S svojim delom želimo do leta 2030 prispevati k razvoju nutrikozmetičnega sektorja z razvojem, proizvodnjo in promocijo v vidne rezultate usmerjenih, okusnih, klinično dokazanih in priročnih prehranskih dopolnil za lepoto, dobro počutje in zdravje. Naš izdelek bo podprl življenjske cilje in življenjski slog starajočih se odraslih z zagotavljanjem hranljive prehrane, ki jim bo omogočila, da v svoja nova prizadevanja vložijo veliko sveže energije. Da bi resnično definirali sektor, moramo postati osrednja točka za blagovne znamke za lepoto, dobro počutje in zdravje, ki želijo potrošnikom zagotoviti prednosti, da ostanejo aktivni in zdravi v svoji odrasli dobi.


V procesih upoštevamo in izpolnjujemo zahteve standarda ISO 22000, zahteve prerekvizitnih programov ISO/TS 22002-1 ter zahteve FSSC 22000 in cGMP standarda, s katerimi zagotavljamo varnost živil. Upoštevamo dobro proizvodnjo prakso (GMP), znanja in izkušnje zaposlenih, zahteve zainteresiranih strani, zahteve zakonodaje ter nadzorujemo prepoznane procese, opremo in tehnološke prestopke.
Politika vodenja varnosti živil je določena od najvišjega vodstva, ustreza namenu, je okvir za postavljanje ciljev, je komunicirana in se uporablja na vseh ravneh organizacije. Zaposlenim je ne voljo na oglasni deski, zainteresiranim stranem pa na spletni strani.
Zastavljene cilje uresničujemo skladno z zahtevami standarda:

ZAPOSLENI
Poslanstvo uresničujemo z zadovoljnimi sodelavci, ki se stalno izobražujejo in usposabljajo in s tem omogočimo osebno rast zaposlenih, izboljševanje procesov in varnosti živil.
Zaposleni imajo potrebno znanje in izkušnje na področju dobre higienske in proizvodne prakse ter varnosti živil.

STROŠKI
Ekonomika družbe izhaja iz spoznanja, da je dodana vrednost merilo učinkovitosti in uspešnosti, ter jamstvo za prihodnost.

DELOVNO OKOLJE
Zavedamo se, da je skrb za delovno okolje, osebno higieno in odlično infrastrukturo temelj za uspešno delo zaposlenih in doseganje želenih rezultatov. Zagotavljamo sledljivost v celotni verigi in imamo vpeljane postopke v primeru odpoklica oz. umika. Prepoznane imamo dejavnike tveganja, ki lahko nastanejo v procesu in jih obvladujemo z kontrolnimi ukrepi

OKOLJSKI VIDIK
Vključevanje surovine kolagen v naše izdelke je korak bližje k doseganju naših okolijskih ciljev z zmanjševanjem odpadkov in podporo krožnemu gospodarstvu.

RAZVOJ
V fazi razvoja izvajamo oceno tveganja varnosti novega proizvoda. Pri tem upoštevamo najnovejša strokovna stališča in znanstvena izhodišča. Sprejemamo ukrepe, ki tveganja v celoti obvladujejo ali jih zmanjšajo na najnižjo možno raven na vseh področjih povezanih z varnostjo hrane. Pri razvoju upoštevamo želje kupcev in zakonodajo, zato so razviti izdelki kakovostni in varni.

KOMUNICIRANJE
Vzpostavljen notranji nadzor komunikacije temelji na odprtem komuniciranju vseh udeleženih v procesu zagotavljanja varnosti živil.

DOLGOROČNE USMERITVE
Najvišji cilj našega podjetja je izdelati kakovosten proizvod, ki bo varen in skladen z zakonodajo. Na delovnem mestu želimo zagotoviti nadpovprečne in humane pogoje dela.

KULTURA VARNOSTI HRANE
Vedenje in odnos do kulture zagotavljanja varnosti živil se izraža v doslednosti, natančnosti in pravilnosti izvajanja opredeljenih nalog in postopkov dela, ki vplivajo na posameznikovo znanje in motivacijo, usposobljenost, razumevanje, stopnjo higienske ozaveščenosti, odnos do dela, zadovoljstvo pri delu, človeška ter materialna razpoložljivost.

ZAVEZANOST VODSTVA
Vodstvo podpira politiko vodenja živil in je odgovorno za uresničevanje politike, posamezna področja za doseganje zastavljenih ciljev in vsak zaposleni za kakovost opravljenega dela.

 

Ajdovščina, 28.04.2023

Direktor družbe TOSLA D.O.O

Primož Artač