TOSLA nutricosmetics LOGO blue

Politika vodenja

MISIJA

Naša misija je razviti prehranske dodatke, ki brišejo meje med kozmetiko, ki se nanese na kožo, in tisto, ki se zaužije. Obenem pa izkazujemo zavezanost do okoljske in socialne odgovornosti v lepotni industriji in industriji dobrega počutja.

 

VIZIJA

Naša vizija je postati najboljši izbor proizvajalca za vodilne svetovne blagovne znamke v industriji lepote in dobrega počutja s prilagodljivim razvojem nutrikozmetičnih izdelkov in celovitimi storitvami proizvodnje, ki se vrtijo okoli naših preizkušenih formulacij tekočega kolagena.


POSLANSTVO

Tosla zagotavlja razvojne, inovativne, integrirane rešitve in storitve na področju prehranskih dopolnil. Našim strankam smo zaupanja vredni svetovalci, saj omogočamo dosego najboljšo kakovost in varnost živil ter dopolnilnih krmnih mešanic.

 VODSTVO

Pri poslovanju upoštevamo in izpolnjujemo vse zakonske predpise. Z izpolnjevanjem zahtev FSSC 22000 mednarodnega standarda za varnost živil priznanega s strani GRASI (global food safety initiative) in GMP standarda zagotavljamo celovit nadzor nad sistemom vodenja kakovosti in varnosti izdelkov, obenem pa izpolnjujemo predpisane zahteve za izvajanje PRP programov, s čimer je zagotovljena varnost na najvišjem nivoju. 

ODJEMALCI

Smatramo, da imajo odjemalci pravico vedeti, kaj kupujejo in ali živila/ dopolnilne krmne mešanice ustrezajo njihovim potrebam. Označevanje živil in dopolnilnih krmnih mešanic posodabljamo in zagotavljamo, da so odjemalci seznanjeni z informacijami, povezanimi z varnostjo (prisotnost alergenov, hranilne vrednosti, način uporabe, vrsta sestavin, značilnosti izdelka, prehranske in zdravstvene trditve, dnevne orientacijske vrednosti).

ZAPOSLENI

Kakovost poslovanja uresničujemo z zadovoljnimi sodelavci, s stalnim usposabljanjem in izobraževanjem, ki omogoča osebno rast ter izboljševanje procesa poslovanja. Sodelavci se zavedamo, da so viri naše ustvarjalnosti skriti v nas samih. Kakovost poslovanja je rezultat osebne in skupne motivacije ter medsebojnega zaupanja. Zavedamo se nujnosti obveščanja o neskladnostih. Zaposleni imajo potrebno znanje in izkušnje na področju dobre higienske in proizvodne prakse.

STROŠKI

Ekonomika družbe izhaja iz spoznanja, da je dodana vrednost merilo učinkovitosti in uspešnosti, ter jamstvo za prihodnost.

DELOVNO OKOLJE

Zavedamo se, da je skrb za delovno okolje, osebno higieno in odlično infrastrukturo temelj za uspešno delo zaposlenih in doseganje želenih rezultatov. Zagotavljamo ustrezne sanitarno–tehnične in higienske pogoje za delo z živili in dopolnilnimi krmnih mešanic skladno z zahtevami zakonodaje in standarda. Obvladujemo vse kontrolne in kritične kontrolne točke v procesu dela z živili in dopolnilnimi krmnimi mešancami po zahtevah standarda, kar zagotavlja pravočasno odkrivanje in odpravo tveganj glede varnosti produktov. Zagotavljamo sledljivost živil in dopolnilnih krmnih mešanic minimalno en korak nazaj in en korak naprej v prehranski verigi.  Obvladujemo tveganja na prisotnost alergenov in v proizvode ne vključujemo GSO organizmov.

RAZVOJ

V fazi razvoja izvajamo oceno tveganja varnosti novega proizvoda. Pri tem upoštevamo najnovejša strokovna stališča in znanstvena izhodišča. Sprejemamo ukrepe, ki tveganja v celoti obvladujejo ali jih zmanjšajo na najnižjo možno raven na vseh področjih povezanih z varnostjo hrane in dopolnilnih krmnih mešanic. Pri razvoju upoštevamo želje kupcev, upoštevamo zakonodajo, zato so razviti izdelki kakovostni, varni in stabilni.

KOMUNICIRANJE

Vzpostavljen notranji nadzor komunikacije temelji na odprtem komuniciranju vseh udeleženih v procesu zagotavljanja varnosti živil in dopolnilnih krmnih mešanic. V podjetju imamo opredeljeno shemo notranjega in zunanjega komuniciranja.

DOLGOROČNE USMERITVE

Najvišji cilj našega podjetja je izdelati  kakovosten proizvod, ki bo varen in skladen z zakonodajo. Na delovnem mestu želimo zagotoviti nadpovprečne in humane pogoje dela in življenja.

KULTURA VARNOSTI HRANE

Vedenje in odnos do kulture zagotavljanja varnosti živil se izraža v doslednosti, natančnosti in pravilnosti izvajanja opredeljenih nalog in postopkov dela, ki vplivajo na posameznikovo znanje in motivacijo, usposobljenost, razumevanje, stopnjo higienske ozaveščenosti, odnos do dela, zadovoljstvo pri delu, človeška ter materialna razpoložljivost.

ZAVEZANOST VODSTVA

Podjetje uresničuje in izvaja politiko vodenja varnosti živil, ki je podprta s poslovnimi cilji. Vsak zaposleni pa za kakovost svojega dela.

Ajdovščina, 08.04.2022

Direktor družbe TOSLA

Primož Artač