TOSLA nutricosmetics LOGO blue

Politika vodenja varnosti živil

VIZIJA
Naša vizija je postati vodilno podjetje v proizvodnji premium nutrikozmetičnih izdelkov, združujoč lepotno, velnes in zdravstveno industrijo ter brisanje meje med topično kozmetiko in prehranskimi dopolnili. Zavezani smo k trajnostnemu poslovanju in družbeni odgovornosti ter si prizadevamo aktivno prispevati k razvoju nutrikozmetičnega sektorja.

MISIJA:
Naša misija je prispevati k razvoju, napredku in rasti nutrikozmetičnega sektorja. Razvijamo okusne, tekoče, priročne in visoko kakovostne formulacije. Le-te preverjamo z vsakoletnimi kliničnimi študijami in tako dosegamo optimalno učinkovitost formulacij in doprinašamo k znanosti v nutrikozmetiki. Z našimi izdelki želimo izboljšati počutje in videz ljudi od znotraj navzven ter spodbujati zdrav življenjski slog.
Trajnostno poslovanje in družbeno odgovornost dokazujemo s skrbjo za kakovost življenja širše družbe in lokalnega okolja, v katerem delujemo. Predani smo skrbi za čisto okolje, čiste vode, zeleno energijo ter odgovorne delovne procese.
S ponosom vlagamo v širši razvoj ter podpiramo šport, kulturo, mlade, ljudi s posebnimi potrebami in tiste, ki so v družbi manj privilegirani. Skupaj gradimo boljšo prihodnost za vse.


V procesih upoštevamo in izpolnjujemo zahteve standarda FSSC 22000, cGMP in zahteve prerekvizitnih programov ISO/TS 22002-1, s katerimi zagotavljamo varnost živil. Upoštevamo dobro proizvodnjo prakso (GMP), znanja in izkušnje zaposlenih, zahteve zainteresiranih strani, zahteve zakonodaje ter nadzorujemo prepoznane procese, opremo in tehnološke postopke.
Politika vodenja varnosti živil je določena s strani najvišjega vodstva, ustreza namenu, je okvir za postavljanje ciljev, je komunicirana in se uporablja na vseh ravneh organizacije. Zaposlenim je na voljo na oglasni deski, zainteresiranim stranem pa na spletni strani.
Zastavljene cilje uresničujemo skladno z zahtevami standarda:

ZAPOSLENI
Poslanstvo uresničujemo skupaj z zadovoljnimi sodelavci, ki se stalno izobražujejo in usposabljajo in s tem omogočimo osebno rast zaposlenih, izboljševanje procesov in varnosti živil.
Zaposleni imajo potrebno znanje in izkušnje na področju dobre higienske in proizvodne prakse ter varnosti živil.

STROŠKI
Ekonomika družbe izhaja iz spoznanja, da je dodana vrednost merilo učinkovitosti in uspešnosti, ter jamstvo za prihodnost.

DELOVNO OKOLJE
Zavedamo se, da je skrb za delovno okolje, osebno higieno in odlično infrastrukturo temelj za uspešno delo zaposlenih in doseganje želenih rezultatov. Zagotavljamo sledljivost v celotni verigi in imamo vpeljane postopke v primeru odpoklica oz. umika. Prepoznane imamo dejavnike tveganja, ki lahko nastanejo v procesu in jih obvladujemo s kontrolnimi ukrepi.

OKOLJSKI VIDIK
Vključevanje surovine kolagen v naše izdelke je korak bližje k doseganju naših okolijskih ciljev z zmanjševanjem odpadkov in podporo krožnemu gospodarstvu. Naša politika vodenja je zavezana k promociji trajnostnega razvoja, saj vlagamo v obnovljive vire energije, s čimer želimo zmanjšati naš ekološki odtis in prispevati k bolj zdravemu in varnemu okolju za prihodnje generacije.

RAZVOJ
V fazi razvoja izvajamo oceno tveganja varnosti novega proizvoda. Pri tem upoštevamo strokovna stališča in znanstvena izhodišča TER postavljamo trende na tem področju. Sprejemamo ukrepe, ki tveganja v celoti obvladujejo ali jih zmanjšajo na najnižjo možno raven na vseh področjih povezanih z varnostjo hrane. Pri razvoju upoštevamo želje kupcev, znanstvena dognanja, dobro prakso in zakonodajo, zato so razviti izdelki kakovostni in varni.

KOMUNICIRANJE
Vzpostavljen notranji nadzor komunikacije temelji na odgovornem komuniciranju vseh udeleženih v procesu zagotavljanja varnosti živil.

DOLGOROČNE USMERITVE
Najvišji cilj našega podjetja je izdelati kakovosten proizvod Z VISOKO DODANO VREDNOSTJO, ki bo varen in skladen z zakonodajo TER GLOBANIMI OKOLJSKIMI CILJI. Na delovnem mestu želimo zagotoviti pogoje dela, ki so skladni z družbeno odgovornimi cilji podjetja.

KULTURA VARNOSTI HRANE
Vedenje in odnos do varnosti živil se kaže v natančnosti, doslednosti in pravilnosti pri izvajanju določenih nalog in delovnih postopkov. Ti vplivajo na posameznikovo znanje, motivacijo, usposobljenost in razumevanje, prav tako pa se odražajo v stopnji higienske ozaveščenosti, odnosu do dela, zadovoljstvu na delovnem mestu in v razpoložljivosti človeških ter materialnih virov.

UPRAVLJANJE Z ODPADKI IN DONACIJE HRANE
Upravljanje odpadkov v našem proizvodnem procesu predstavlja ključni steber naše politike okoljske, socialne in korporativne odgovornosti (ESG). Zavezanost k nenehnemu nadzoru in optimizaciji procesov nam omogoča sistematično zmanjševanje odpadkov. Naš pristop temelji na sistemu predplačil naročil, kar bistveno zmanjša tveganje za nastanek presežkov končnih izdelkov. V kontekstu donacij hrane se zavezujemo k zagotavljanju, da so vsi donirani izdelki visokokakovostni in varni za uporabo.

ZAVEZANOST VODSTVA
Vodstvo aktivno podpira politiko upravljanja živil ter nosi odgovornost za njeno izvajanje, medtem ko so posamezna področja odgovorna za doseganje zastavljenih ciljev. Prav tako vsak zaposleni prevzema odgovornost za kakovost svojega opravljenega dela.

 

Ajdovščina, 29.05.2024

Direktor inovacij, TOSLA D.O.O
Uroš Gotar